•  
   
   
   
   
   
 •  
 •  
 •  
 •  

Η επιχείρηση μας  αγοράζει τα εξής υλικά:
 • Σίδερα
 • Ηλεκτρικό - ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Χαλκός
 • Ορείχαλκος
 • Αλουμίνιο
 • Μολύβι
 • Καλώδιο
 • Σερπαντίνα
 • Ανοξείδωτο
 • Ηλεκτροκινητήρες
 • Αυτοκίνητα
 • Χαρτί